Välkommen till Aktiv Revision i Gävle AB


Aktiv Revision är en revisionsbyrå för privatägda bolag.
Våra Godkända och Auktoriserade revisorer och Auktoriserade redovisningskonsulter är medlemmar i FAR.
Aktiv Revision erbjuder kvalificerade ekonomitjänster till små och medelstora företag.
Vi arbetar i huvudsak med revision, bokföring, bokslut, skatterådgivning och deklarationer.


 Nedan finner du våra Nyhetsbrev. 

Nyhetsbrev kvartal 3 2018

Nyhetsbrev kvartal 2 2018

Nyhetsbrev kvartal 1 2018

Nyhetsbrev kvartal 4 2017