Baker Tilly


Varför? Baker Tilly består av ca 70 fristående kontor spridda över Sverige vilka samtliga har en inriktning mot små och medelstora företag. Det vill säga samma inriktning som vi har själva. Genom att gå med som medlem får vi tillgång till gemensamma utbildningar, erfarenhetsutbyte, specialistkompetens inom vissa områden samt möjlighet att utnyttja ramavtal vid inköp av programvaror och andra tjänster. 


En ytterligare viktig faktor är att Baker Tilly Sverige har behörighet att genomföra de obligatoriska kvalitetskontroller vi ska genomgå med olika tidsintervaller inom redovisning och revision. Då även en del av våra kunder har verksamhet i samt kontakter med andra länder och då Baker Tilly har representation i ett stort antal länder tror vi att våra kunder kommer att ha nytta av detta. Våra kontakter med Baker Tilly har varit mycket positiva och vi känner att vi kommer in i en organisation med samma värderingar som vi har. 


När? Vi är medlemmar från och med december 2017. 


Vad innebär det för er? Vi är fortfarande samma personliga byrå för er och vi kommer inte att ändra ägande, byta namn eller förändra vårt sätt att arbeta. En grundförutsättning när vi bildade Aktiv Revision i Gävle AB för ca 10 år sedan var att vi ville vara helt självständiga och kunna fatta egna beslut och så kommer det även att vara framöver. Vi kommer att ha Baker Tillys logotype på våra trycksaker och hemsida samt använda varumärket där vi tycker att det är lämpligt. 

Vår ambition med medlemskapet är att bli ett bättre och starkare företag till nytta för våra kunder. 


Baker Tilly Sverige har ca 600 anställda vid ca 70 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Vi ingår i nätverket Baker Tilly International med 126 likasinnande firmor med verksamhet i 147 länder och ca 30 000 medarbetare totalt. 


För mer info, besök Baker Tilly Sverige.