Aktiv Revision är en revisionsbyrå för privatägda bolag

Våra Godkända och Auktoriserade revisorer och Auktoriserade redovisningskonsulter är medlemmar i FAR. Aktiv Revision erbjuder kvalificerade ekonomitjänster till små och medelstora företag. Vi arbetar i huvudsak med revision, bokföring, bokslut, skatterådgivning och deklarationer.

Aktiv Revision i Gävle

Vi sysselsätter 16 personer och vi har vårt kontor på Norra Skeppargatan 2 i Gävle. Vi erbjuder tjänster inom revision, ekonomisk rådgivning samt ger skattekonsultationer. Med våra erfarna medarbetare kan vi garantera Er hög tillgänglighet, service och kvalitet med ett personligt engagemang. Företagsledningen utgörs av Godkända revisorn Mikael Johansson.

Revision

Vår revision är verksamhetsorienterad och utgår från det enskilda företagets mål och strategier. Vår revisionsansats, våra hjälpmedel och uppdragsbemanning anpassas därför efter varje kunds behov. Målsättningen är att revisionen ska tillföra värde till företaget, vara kostnadseffektiv samt passa just ditt företag.

Redovisning

 • Bokföring, resultatrapportering
 • Bokslut, årsredovisningar
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Skattedeklarationer

Rådgivning

 • Ekonomistyrning
 • Resultat- och likviditetsplanering, budget
 • Företagsvärderingar, överlåtelser
 • Generationsskiften
 • Skatterådgivning, skatteplanering
 • Företagsdeklarationer
 • Bolagsbildningar, företagsombildningar
 • Ägarfrågor
 • Bolagsärenden


Baker Tilly Sverige har ca 800 anställda vid ca 80 kontor från Trelleborg i söder till Umeå i norr vilka samtliga har en inriktning mot små och medelstora företag. Det vill säga samma inriktning som vi har själva. Genom att gå med som medlem får vi tillgång till gemensamma utbildningar, erfarenhetsutbyte, specialistkompetens inom vissa områden samt möjlighet att utnyttja ramavtal vid inköp av programvaror och andra tjänster.

Medarbetare

Revision

Mikael Johansson
Godkänd revisor sedan 1990, Delägare

026-457 35 61
070-604 16 18

Mats Svedberg
Auktoriserad revisor

026-457 35 68
070-604 16 01

Sofia Sjögren
Auktoriserad revisor

026-457 35 64
079-006 32 51

Stefan Mattson
Revisor

026-457 35 74

Jessica Björklund
Revisor

026-280 53 22

Theresia Mårtensson
Revisor

026-457 35 69

Fredrik Vidh
Revisor

026-280 90 24Redovisning och löner

Rebecca Norman
Redovisningskonsult

026-457 35 70

Helena Hellgren
Auktoriserad Redovisnings- och lönekonsult FAR

026-457 35 65
070-219 23 63

Maria Sahlberg
Redovisningskonsult

026-457 35 78

Emil Törnblom
Redovisningskonsult

026-222 79 51
076-492 12 07

Therese Friskman
Redovisningskonsult

026-457 35 75
073-027 79 00

Amanda Johansson
Redovisningskonsult

026-457 35 63

Elin Nellfors
Redovisningskonsult

026-457 35 62

Sofia Eng
Redovisningskonsult

026-457 35 60

Felix Forslund-Ström
Redovisningskonsult

026-457 35 72

Julia Karlsson
Redovisningskonsult

026-457 35 76

GDPR-policy och allmänna villkor

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

FAR-dokument
Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster 2018
Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster 2020
Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster 2022
Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer 2018
Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer 2020
Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer 2022

Kontakt

Kontoret är bemannat kl 8-16 med lunchstängt kl 11:30-12:30

Aktiv Revision i Gävle AB

E-post: [email protected]

Box 1041
Norra Skeppargatan 2
801 34, Gävle