Aktiv Revision är en revisionsbyrå för privatägda bolag

Våra Godkända och Auktoriserade revisorer och Auktoriserade redovisningskonsulter är medlemmar i FAR. Aktiv Revision erbjuder kvalificerade ekonomitjänster till små och medelstora företag. Vi arbetar i huvudsak med revision, bokföring, bokslut, skatterådgivning och deklarationer.

Aktiv Revision i Gävle

Vi sysselsätter 20 personer och vi har vårt kontor på Norra Skeppargatan 2 i Gävle. Vi erbjuder tjänster inom revision, ekonomisk rådgivning samt ger skattekonsultationer. Med våra erfarna medarbetare kan vi garantera Er hög tillgänglighet, service och kvalitet med ett personligt engagemang. Företagsledningen utgörs av Godkända revisorerna Mikael Johansson och Per Niward samt Auktoriserade revisor Linda Löfgren Andersson.

Med anledning av Coronaviruset
Som kund är du alltid välkommen att kontakta oss. Just nu rekommenderar vi dig att i första hand kontakta oss via telefon, mail och sms. Speciellt om du har sjukdomssymtom, har vistats i riskområden eller befinner dig i en riskgrupp - av omtanke för dig själv och andra.

Revision

Vår revision är verksamhetsorienterad och utgår från det enskilda företagets mål och strategier. Vår revisionsansats, våra hjälpmedel och uppdragsbemanning anpassas därför efter varje kunds behov. Målsättningen är att revisionen ska tillföra värde till företaget, vara kostnadseffektiv samt passa just ditt företag.

Redovisning

 • Bokföring, resultatrapportering
 • Bokslut, årsredovisningar
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Skattedeklarationer

Rådgivning

 • Ekonomistyrning
 • Resultat- och likviditetsplanering, budget
 • Företagsvärderingar, överlåtelser
 • Generationsskiften
 • Skatterådgivning, skatteplanering
 • Företagsdeklarationer
 • Bolagsbildningar, företagsombildningar
 • Ägarfrågor
 • Bolagsärenden


Baker Tilly består av ca 70 fristående kontor spridda över Sverige vilka samtliga har en inriktning mot små och medelstora företag. Det vill säga samma inriktning som vi har själva. Genom att gå med som medlem får vi tillgång till gemensamma utbildningar, erfarenhetsutbyte, specialistkompetens inom vissa områden samt möjlighet att utnyttja ramavtal vid inköp av programvaror och andra tjänster.

Medarbetare

Mikael Johansson
Godkänd revisor sedan 1990

026-457 35 61
070-604 16 18

Per Niward
Godkänd revisor sedan 2002

026-457 35 62
070-604 16 19

Linda Löfgren Andersson
Auktoriserad revisor sedan 2005

026-457 35 63
070-604 16 09

Joan Helsing
Auktoriserad revisor

026-66 05 60

Mats Svedberg
Auktoriserad revisor

026-457 35 68
070-604 16 01

Johanna Berg
Revisor

026-457 35 77

Stefan Mattson
Revisor

026-457 35 74

Rebecca Norman
Revisor

026-457 35 70

Jessica Björklund
Revisor

026-280 53 22

Emil Molin
Revisor

026-66 05 60

Ingalill Lindholm
Auktoriserad redovisningskonsult FAR

026-457 35 66

Patrik Larsson
Auktoriserad redovisningskonsult FAR

026-457 35 64
070-595 77 73

Helena Hellgren
Auktoriserad redovisningskonsult FAR

026-457 35 65
070-219 23 63

Maria Sahlberg
Redovisningskonsult

026-457 35 78

Anna Wahlström
Redovisningskonsult

026-457 35 71

Daniel Åhman
Redovisningskonsult

026-457 35 72

Gustav Welander
Redovisningskonsult

026-457 35 69

Amanda Johansson
Redovisningskonsult

026-457 35 60

Helen Elofsson
Redovisningskonsult

026-457 35 75

Linda Gustafsson
Redovisningskonsult

026-457 35 67

GDPR-policy och allmänna villkor

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

FAR-dokument
Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster 2018
Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster 2020
Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer 2018
Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer 2020

Kontakt

Kontoret är bemannat kl 8-16 med lunchstängt kl 11:30-12:30

Aktiv Revision i Gävle AB

E-post: [email protected]

Telefon: 026-66 05 60

Fax: 026-66 05 61

Box 1041
Norra Skeppargatan 2
801 34, Gävle